Dikkat

Otomatik Katılıma Geçiş Tarihinizi Kontrol Ediniz!!

Özel sektörde istihdam edilen çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. İşverenler, çalışan sayısına göre aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte çalışanlarını otomatik katılım sistemine dahil edecektir.

Çalışan Sayısı
50-99
10-49
5-9
Geçiş Tarihi
1 Ocak 2018
1 Temmuz 2018
1 Ocak 2019

*Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulmalıdır. Geçiş tarihinden bir önceki ayda verilen son SGK işyeri bildirgesinde yer alan çalışan sayısı dikkate alınır.

Kamu kurumları ise çalışanlarını iki kademede otomatik katılıma dahil edecektir. Bu kapsamda,

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1 Nisan 2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren otomatik katılıma dahil edilir.

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, diğer kamu idarelerinde 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar (Mahalli idareler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren otomatik katılıma dahil edilir.

Önemli Not: Geçiş tarihlerindeki çalışan sayısı aralığını sağlamayan özel sektör kurumları bu aralığa ileri bir tarihte ulaşırsa geçiş için bir sonraki takvim yılı başını bekler. Aşağıda bir örnek sunulmuştur.

1 Ocak 2018’deki Çalışan Sayısı
40
40
1 Temmuz 2018’deki Çalışan Sayısı
45
60
Geçiş Tarihi
1 Temmuz 2018
1 Ocak 2019